Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenelisa Ukukhuthaza UmKhristu Ongasayifezi Kuhle Inkonzo

Ungenelisa Ukukhuthaza UmKhristu Ongasayifezi Kuhle Inkonzo

Umnyaka ngamunye amaKhristu amanengi angasafezi kuhle inkonzo abakhona eSikhumbuzweni. Esikhathini esidlulileyo bebekhonza kuhle kodwa khathesi sebemadolonzima ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo, ezinye zakhona kukhulunywa ngazo ebhukwaneni elithi Buyela KuJehova. (Heb 12:1) Lanxa kunjalo balokhu beligugu kuJehova ngoba wabathenga ngegazi leNdodana yakhe. (ImiSeb 20:28, NW; 1Phe 1:18, 19) Singabancedisa njani ukuthi baphenduke ebandleni?

Abadala bebandla kumele badinge futhi bancedise labo abangasafezi kuhle inkonzo njengomalusi odinga imvu edukileyo emhlambini. (Luk 15:4-7) Ukwenza njalo kuyabe kutshengisa ukuthi uJehova ulokhu ebathanda futhi ulendaba labo. (Jer 23:3, 4) Abadala ayisibo bodwa okumele bakwenze lokhu. Sonke ebandleni kumele sikhuthaze abangasafezi kuhle inkonzo. Imizamo esiyenzayo yokubatshengisa umusa lothando iyamthokozisa uJehova futhi uzasibusisa. (Zag 19:17; ImiSeb 20:35) Ukhona yini omcabangayo ongamncedisa ukuthi abuyele kuJehova? Nxa ekhona ungaphozisi amaseko!

BUKELA IVIDIYO ETHI KHUTHAZA ABANGASAFEZI INKONZO, UBUSUPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • U-Abbey wenzani lapho ehlangana loFakazi angamaziyo?

  • Kungani kumele siqale sikhulume labadala nxa sifuna ukusiza othile ongasafezi kuhle inkonzo?

  • Kuyini u-Abbey akwenzayo lapho elungiselela ukuyavakatshela uLaura okwesibili?

  • U-Abbey watshengisa njani ukuphikelela, ukubekezela lothando ngesikhathi ezama ukukhuthaza uLaura?

  • Sifundani emzekelisweni kaJesu okuLukha 15:8-10?

  • Yiziphi izibusiso ezabakhona ngenxa yemizamo eyenziwayo yokuncedisa uLaura?