Indlela Iminikelo Esetshenziswa Ngayo

Imisebenzi eyenziwa ngoFakazi bakaJehova isekelwa ngeminikelo yokuzithandela. Bala uzwe ukuthi iminikelo isetshenziswa njani ukusiza abantu emhlabeni wonke.

Ibhokisi Elincane Elinceda Abantu Ukuthi Bathole Ukudla Okuqinisa Ukholo

OFakazi bakaJehova abanengi sebesenelisa ukudawuniloda amabhuku lamavidiyo atholakala kwezempucuko lanxa bengela inthanethi.

Ukwenziwa Kwamavidiyo Omhlangano Wesabelo ka-2020 Olesihloko esithi “Hlala Uthokoza”!

Kuyini okufunekayo ukuze kwenziwe amavidiyo esiwabukela emihlanganweni yethu yesabelo?

Ukuhunyutshwa KoMhlangano Wesabelo Ka-2020 Olesihloko Esithi “Hlala Uthokoza”!

Kwenzakala njani ukuthi izinkulumo, amadrama lezingoma kuhunyutshwe masinya kangaka ngezindimi ezedlula 500?

Imihlangano Yebandla Eyenziwa Ngezempucuko

Inhlanganiso iwancedise njani amanye amabandla ukuthi athole ama-account e-Zoom avikelekileyo ukuze abe lemihlangano yebandla ehlelekileyo?

Uxolo, akulamabala ahambelana lokubhalileyo.