Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantwana Ezikolo—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Ukudutshulwa Kwabantwana Ezikolo—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Mhlaka 24 May 2022, kwenzakala isigameko esesabekayo edolobheni elincane elithiwa yi-Uvalde eliseTexas, e-U.S.A. Iphephandaba okuthiwa yi-New York Times lathi “kulendoda edubule yabulala abantwana abangu-19 lababalisi ababili . . . esikolo okuthiwa yi-Robb Elementary.”

 Kuyadanisa ukuthi izehlakalo ezinjengalezi sezigcwele lezinsuku. Elinye njalo iphephandaba okuthiwa yi-USA Today lithi, “ngomnyaka ophelileyo kudutshulwe abantwana abangu-249 ezikolo ezitshiyeneyo futhi akukaze kube lenani elikhulu kangaka selokhu kwaqalayo ngo-1970” e-United States.

 Kungani izinto ezimbi kangaka zisenzakala? Kuyini okungasinceda nxa kungenzakala? Kambe ukuthi udlakela olunje luzake luphele? IBhayibhili lilezimpendulo zemibuzo le.

Kungani abantu sebelodlakela kangaka?

 Abantu abanengi bayazibuza ukuthi, ‘Yindaba uNkulunkulu engavimbeli izinto ezifanana lokudutshulwa kwabantwana esikolo?’ Ukuze uthole impendulo eseBhayibhilini bala isihloko esithi, “Kungani Izinto Ezimbi Zisehlela Abantu Abalungileyo?

Kuyini okungasinceda ukuthi sibekezelele bonke ububi lobu?

  •   “Zonke izinto ezabhalwa kudala zabhalelwa ukuthi kufundiswe thina. Lokho kwenza sibe lethemba ngoba iMibhalo le isinceda ukuthi siqinisele njalo iyasiduduza.”—KwabaseRoma 15:4.

 Lokho esikufunda eBhayibhilini kuyasinceda ukuthi sibekezelele ububi esihlangana labo. Ukuze uthole okunengi bala isihloko esithi, “Ingabe Ubudlova Buyoke Buphele?” ku-Vukani! yesiZulu.

 Ukuze uthole amacebo okuncedisa abantwana ukuthi bangethuswa zindaba zodlakela, bala isihloko sesiZulu esithi, “Imibiko Yezindaba Ethusayo Nezingane Zakho.”

Udlakela luzake luphele yini?

  •   “Izabakhulula ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela.”—IHubo 72:14.

  •   “Zizakhanda izinkemba zazo zibe yizikali zamakhuba okulima, lemikhonto yazo ibe zingqamu zokuthena izihlahla. Akulasizwe esizaphakamisela esinye inkemba, njalo azisoze ziphinde zifundele ukulwa impi.”—UMikha 4:3.

 UNkulunkulu uzakwenza lokho abantu abangenelisi ukukwenza. Uzasebenzisa uMbuso wakhe osezulwini ukuthi aqede zonke izikhali zempi kanye lodlakela. Ukuze ufunde okunengi ngalokho okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu, bala isihloko esithi “Ngaphansi KoMbuso KaNkulunkulu Ukuthula Kuzakwanda.”