Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

JenkoAtaman/stock.adobe.com

HLALA ULINDILE!

Okungenza Ube Lethemba Ngo-2023—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Okungenza Ube Lethemba Ngo-2023—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Njengoba umnyaka ka-2023 uqalisa, silethemba lokuthi izinto zizasihambela kuhle thina lezimuli zethu. Kuyini okwenza sibe lethemba?

Esikuthenjiswa liBhayibhili kungenza ube lethemba

 IBhayibhili lisitshela ukuthi inhlupho esilazo ngezesikhatshana lokuthi sekuseduze ukuthi ziphele. Okwenza sikukholwe lokho yikuthi zonke izinto ezabhalwa eBhayibhilini “zabhalelwa ukuthi kufundiswe thina. Lokho kwenza sibe lethemba ngoba iMibhalo le isinceda ukuthi siqinisele njalo iyasiduduza.”KwabaseRoma 15:4.

Ukuba lethemba kuzakunceda khathesi

 IBhayibhili lithi ithemba ‘linjengesikhonkwane semiphefumulo yethu.’ (KumaHebheru 6:19) Ithemba leli liyasinceda ukuthi sibekezele nxa siphakathi kwenhlupho lokuthi sibe ngabantu abathokozayo khathesi. Liphinda lisitshiye singathandabuzi ukuthi sizathokoza kuze kube nini lanini. Ngokwesibonelo:

  •   Bukela ividiyo ethi Yayisingidakile Impilo Engangiyiphila ukuze ubone ukuthi iBhayibhili layinceda njani eyinye indoda ukuthi itshiye ukudakwa.

  •   Bukela ividiyo ethi Okungaduduza Abafelweyo ukuze ubone ukuthi iBhayibhili lisinceda njani nxa sifelwe.

Okungakunceda ukuthi uhlale ulethemba

 Abantu abanengi bayafisa ukuthi izinto zibahambele kuhle kodwa abalaqiniso lokuthi lokho kuzakwenzakala sibili. Esikuthenjiswa liBhayibhili khona kuzakwenzakala loba sekutheni. Lokhu kungenxa yokuthi izithembiso ezikulo zivela kuJehova uNkulunkulu a “ongeke aqambe amanga.” (KuThithusi 1:2) UJehova nguye yedwa olamandla okwenza “loba yini ayifunayo” lawokugcwalisa zonke izithembiso zakhe.—IHubo 135:5, 6.

 Siyakukhuthaza ukuthi ubale iBhayibhili ukuze ube lethemba. ‘Ukuhlolisisa iMibhalo’ kuzakunceda ukuthi ube lethemba eliqinileyo. (ImiSebenzi 17:11) Hlela ukufunda iBhayibhili usebenzisa ikhosi yokufunda ekuwebhusayithi yethu. Qalisa umnyaka ka-2023 ulethemba.

a UJehova libizo likaNkulunkulu.—IHubo 83:18.