Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Okungakunceda Nxa Utshona Wedwa?

Okungakunceda Nxa Utshona Wedwa?

 Uzizwa ulesizungu yini ngenxa yokutshona uwedwa? Engxenye uzwa njengomhubi owathi: “Senginjengenyoni ehlezi yodwa ephahleni.” (IHubo 102:7) IBhayibhili lilamacebo angakunceda ukuthi ulwisane lobunzima obubangelwa yikutshona uwedwa.

 Sondela kuNkulunkulu

 Okungakwenza uthokoze lanxa utshona uwedwa yikufunda ngoNkulunkulu. (UMathewu 5:3, 6) Nanzi izinto ezitholakala kuwebhusayithi yethu mahala ezingakunceda ufunde ngaye.

  •   IBhayibhili elibhalwe ngendlela eqondileyo lelizwisiseka lula

  •   Amavidiyo akhuluma ngesikufundiswa liBhayibhili

  •  Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa”—Ingxenye le iphendula imibuzo ejayele ukubuzwa ngabantu

  •  Lingisela Ukholo Lwabo”—Izihloko lezi zenza sikubone ngelihlo lengqondo lokho okwakusenzakala empilweni zabantu abathembekileyo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini

  •  Kwazenzakalela Yini?”—Izihloko lezi zikhuluma ngobuhle bezinto ezadalwayo

Bala amavesi aduduzayo aseBhayibhilini

  IMibhalo elandelayo isiduduze abantu abanengi. Ungabali amavesi amanengi ngasikhathi sinye, kodwa bala amalutshwana ubusucabangisisa ngawo. Kuqakathekile lokuthi uzinike isikhathi sokuthandaza.—UMakho 1:35.

Funda ukuthi kungani kusenzakala izinto ezimbi emhlabeni

  Ukwazi ukuthi kungani izinto ezimbi zisenzakala lokuthi uNkulunkulu uzaziqeda njani kungakunceda ukuthi ulwisane lenhlupho olazo.—U-Isaya 65:17.

Zama ukungakhathazeki kakhulu

  Okutholakala ezihlokweni ezilandelayo kungakunceda ulwisane lokukhathazeka okubangelwa yikutshona uwedwa.—UMathewu 6:25.

Woba labangane

  Ukuba labangane kungakunceda ukuthi ube lempilakahle lanxa utshona uwedwa. Ungafonela abangane bakho ukuze ubungane benu buhlale buqinile njalo ungenelisa lokudinga abangane abatsha. Izihloko ezilandelayo zingakunceda ukuthi uthole abangane lokuthi lawe ube “ngumngane weqiniso.”—IZaga 17:17, NWT.

Hlala uqeqetsha umzimba

 IBhayibhili lithi ‘ukuqeqetsha umzimba kuyanceda.’ (1 KuThimothi 4:8) Kungakunceda ukuthi ube lempilakahle lanxa ukhathazekile ngenxa yokutshona wedwa. Bala izihloko ezilandelayo ukuze ubone ongakwenza lanxa utshona endlini.