Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 8

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Kwabantu Yini?

“UNkulunkulu weqiniso ngeke enze okubi, uSomandla kakwenzi okungalunganga!”

UJobe 34:10

“Nxa umuntu elingwa kangatsho ukuthi, ‘Ngilingwa nguNkulunkulu’ ngoba uNkulunkulu ngeke alingwe ngezinto ezimbi njalo yena kalingi muntu.”

UJakhobe 1:13

“Liphosele kuye konke okulikhathazayo ngoba yena ulendaba lani.”

1 UPhetro 5:7

“UJehova kaphuzi ukugcwalisa isithembiso sakhe lanxa abanye becabanga ukuthi uyaphuza kodwa uyalibekezelela ngoba kafisi ukuthi loba ngubani abhujiswe kodwa ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke.”

2 UPhetro 3:9