Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 9

Kungani Abantu Behlupheka?

“Abalejubane abahlali benqoba emncintiswaneni, labalamandla abahlali benqoba empini, labahlakaniphileyo abahlali belakho ukudla, labakhaliphileyo abahlali belayo inotho, labalolwazi abahlali bephumelela ngoba bonke bafikelwa yisikhathi lezehlakalo ezibajuma belibele.”

UmTshumayeli 9:11

“Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwafika ebantwini bonke ngenxa yokuthi bonke bonile—.”

KwabaseRoma 5:12

“Yikho iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuze ibhidlize imisebenzi kaDeveli.”

1 UJohane 3:8

“Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla kaSathane.”

1 UJohane 5:19