Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 20

Ungenzani Ukuze Ulizwisise IBhayibhili?

PHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO NGESIKHATHI UBALA IBHAYIBHILI:

Lokhu engikubalayo kungifundisani ngoJehova uNkulunkulu?

Amavesi la engisanda kuwabala angenelana njani lalokho iBhayibhili elikhuluma ngakho?

Ngingakusebenzisa njani empilweni yami?

Ngingawasebenzisa njani amavesi la ukuze ngincede abanye?

“Ilizwi lakho liyisibane enyaweni zami, likhanyisa indlela yami.”

IHubo 119:105