Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B9

Imibuso Elamandla UDanyeli Aphrofetha Ngayo

IBhabhiloni

UDanyeli 2:32, 36-38; 7:4

607 B.C.E. INkosi uNebhukhadinezari ibhubhisa iJerusalema

AmaMede lamaPhesiya

UDanyeli 2:32, 39; 7:5

539 B.C.E. Anqoba iBhabhiloni

537 B.C.E. UKhoresi uthi amaJuda abuyele eJerusalema

IGrisi

UDanyeli 2:32, 39; 7:6

331 B.C.E. U-Alekizanda Omkhulu unqoba iPhesiya

IRoma

UDanyeli 2:33, 40; 7:7

63 B.C.E. Ibusa abako-Israyeli

70 C.E. Ibhubhisa iJerusalema

IBritain le-America

UDanyeli 2:33, 41-43

1914-1918 C.E. Umbuso weBritain le-America uqalisa ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yokuqala