Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B12-A

Iviki Yokucina KaJesu Esemhlabeni (Ingxenye Yokuqala)

Nisani 8 (ISabatha)

UKUTSHONA KWELANGA (Amalanga amaJuda aqalisa futhi aphele ekutshoneni kwelanga)

 • Ufika eBhethani kusasele amalanga angu-6 ukuthi iPhasika lifike

UKUPHUMA KWELANGA

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 9

UKUTSHONA KWELANGA

 • Udla loSimoni owayelobulephero

 • UMariya ugcoba uJesu ngamafutha enadi

 • AmaJuda avakatshela uJesu loLazaro

UKUPHUMA KWELANGA

 • Ungena eJerusalema

 • Ufundisa ethempelini

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 10

UKUTSHONA KWELANGA

 • Uqeda ubusuku bonke eseBhethani

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uhambo lokuqala lokuya eJerusalema

 • Uhlanza ithempeli

 • UJehova ukhuluma esezulwini

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 11

UKUTSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • Ufundisa ethempelini esebenzisa imizekeliso

 • Usola abaFarisi

 • Unanzelela umnikelo womfelokazi

 • Usentabeni yama-oliva, ukhuluma ngokubhujiswa kweJerusalema lesibonakaliso sokuba khona kwakhe

UKUTSHONA KWELANGA