Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B11

Ithempeli Ngesikhathi SikaJesu

 1. Okwakusethempelini

 2. 1 INgcwelengcwele

 3. 2 INdawo Engcwele

 4. 3 l-alithare Lomnikelo Wokutshiswa

 5. 4 Inkalakatha Yetanka Yamanzi

 6. 5 Labaphristi

 7. 6 Iguma Labako-Israyeli

 8. 7 Iguma Labesifazana

 9. 8 Iguma Labezizweni

 10. 9 Umngcele (Soreg)

 11. 10 Ivurandi Lasesikhosini

 12. 11 Ivurandi LikaSolomoni

 13. 12 Inqaba Ka-Antoniya