Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B8

Ithempeli Elakhiwa NguSolomoni

 1. Okwakusethempelini

 2. 1 INgcwelengcwele (1Am 6:16, 20)

 3. 2 INdawo Engcwele (2Imi 5:9)

 4. 3 Izindlu Ezisephahleni (1Imi 28:11)

 5. 4 Izindlu Ezisemaceleni (1Am 6:5, 6, 10)

 6. 5 UJakhini (1Am 7:21; 2Imi 3:17)

 7. 6 UBhowazi (1Am 7:21; 2Imi 3:17)

 8. 7 Umphotshongo (1Am 6:3; 2Imi 3:4) (Asilaqiniso lobude bawo)

 9. 8 I-alithare Lekhopha (2Imi 4:1)

 10. 9 Isiteji Sekhopha (2Imi 6:13)

 11. 10 Iguma Elingaphakathi (1Am 6:36)

 12. 11 Inkalakatha Yetanka Yamanzi (1Am 7:23)

 13. 12 Izinqola (1Am 7:27)

 14. 13 Umnyango Oseceleni (1Am 6:8)

 15. 14 Izindlu Zokudlela (1Imi 28:12)