Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B14-A

Ezokuthengiselana

 • Izilinganiso Zamafutha Lewayini Lamanzi

 • IKhori (amabhathi angu-10 / amahini angu-60)

  220 L

 • IBhathi (amahini angu-6)

  22 L

 • IHini (Amalogu angu-12)

  3,67 L

 • ILogu (i-112 yehini)

  0,31 L

 • Izilinganiso Zefulawa Lamabele

 • IHomeri (Ikhori elilodwa / ama-efa angu-10)

  220 L

 • I-Efa (amaseya angu-3 / ama-omeri angu- 10)

  22 L

 • ISeya (ama-omeri angu-313)

  7,33 L

 • I-Omeri (amakhabhu angu-145)

  2,2 L

 • IKhabhu

  1,22 L

 • ILitha

  1,08 L

 • Izilinganiso Zobude

 • Umhlanga omude (ingalo ezinde ezingu-6)

  3,11 m

 • Umhlanga (ingalo ezingu-6)

  2,67 m

 • Uluthi lokulinganisa olufitshane

  1,8 m

 • Ingalo ende (ububanzi bezandla ezingu-7)

  5,8 cm

 • Ingalo (ububanzi bezandla ezivulekileyo ezingu-2 / ububanzi bezandla ezingu-6)

  44,5 cm

 • Ingalo emfitshane

  38 cm

 • 1 Umango olingana lenkundla yamaRoma

  18 yemayila yamaRoma 185 m

 1. 1 Ububanzi bomunwe (i-14 yobubanzi besandla)

  1,85 cm

 2. 2 Ububanzi besandla (ububanzi beminwe engu-4)

  7,4 cm

 3. 3 Ububanzi besandla esivulekileyo (ububanzi bezandla ezingu-3)

  22,2 cm