UJobe 26:1-14

  • Impendulo kaJobe (1-14)

    • “Kambe le yiyo indlela ongasiza ngayo umuntu ongelamandla?” (1-4)

    • ‘UNkulunkulu ulengise umhlaba emoyeni’ (7)

    • ‘Lokhu ngokulutshwana nje kwezinto ezenziwe nguNkulunkulu’ (14)

26  UJobe waphendula wathi:   “Kambe le yiyo indlela ongasiza ngayo umuntu ongelamandla? Ungamqinisa sibili ongelamandla ukhuluma kanje?+   Likhona yini icebo elihle oliphe oyisithutha?+ Phela akula lokukodwa okukhulumileyo okulengqondo!*   Lapha uzama ukufundisa bani? Ukuthethe ngaphi khonokho okukhulumayo?   Abafileyo abalamandla, banjengabantu abaqhaqhazelayo. Bangaphansi kolwandle lezilo ezihlala kulo.   Akulalutho uNkulunkulu angaluboniyo engcwabeni,+Ubona konke okusendaweni yababhubhileyo.*   Wendlala umkhathi wenyakatho* endaweni engelalutho,+Alengise umhlaba emoyeni.   Ugoqela amanzi emayezini akhe,+Kodwa amayezi kawadabuki lanxa ethwele amanzi amanengi.   Usibekela isihlalo sakhe sobukhosi singabonakali,Asembese ngeyezi lakhe.+ 10  UNkulunkulu wenze umngcele phezu kwamanzi,+Wehlukanisa ukukhanya lomnyama. 11  Insika zamazulu ziyazamazama,Zethuswe yikukhwaza kwakhe. 12  Amandla akhe enza ulwandle luhlokome,+Udabula isilo solwandle* ngoba uhlakaniphile.+ 13  Uyaphefumula isibhakabhaka sibe ligceke,Agwaze inyoka egijimayo. 14  Lokhu ngokulutshwana nje kwezinto azenzileyo,+Lesikuzwileyo ngaye kufanana lokulilizwi okuncane okunyenyezayo! Manje ngubani ongazwisisa umdumo wakhe omkhulu?”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “okutshengisa ukuthi uhlakaniphile.”
Kumbe, “okuse-Abhadoni.”
NgesiHebheru, “Welulela inyakatho.”
NgesiHebheru, “uRahabi.”