Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJakhobe

Izahluko

1 2 3 4 5

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1)

  • Ukuqinisela kuletha intokozo (2-15)

   • Ukholo oluhloliweyo (3)

   • Qhubeka ucela ulokholo (5-8)

   • Isifiso siletha isono lokufa (14, 15)

  • Zonke izipho ezinhle zivela phezulu (16-18)

  • Ukuzwa ilizwi lokwenza elikutshoyo (19-25)

   • Umuntu ozikhangela esibukweni (23, 24)

  • Ukukhonza okuhlanzekileyo lokungangcolanga (26, 27)

 • 2

  • Ubandlululo luyisono (1-13)

   • Uthando, umthetho wobukhosi (8)

  • Ukholo olungelamisebenzi lufile (14-26)

   • Amadimoni ayakholwa njalo esabe (19)

   • U-Abrahama wabizwa ngokuthi ngumngane kaJehova (23)

 • 3

  • Ukuthambisa ulimi (1-12)

   • Kababanengi okumele bafundise (1)

  • Ukuhlakanipha okuvela phezulu (13-18)

 • 4

  • Lingabi ngabangane bomhlaba (1-12)

   • Melanani loDeveli (7)

   • Sondelani kuNkulunkulu (8)

  • Isixwayiso ngokuzigqaja (13-17)

   • “Nxa kuyikuthanda kukaJehova” (15)

 • 5

  • Abanothileyo bayaxwayiswa (1-6)

  • UNkulunkulu uyababusisa ababekezelayo labaqiniselayo (7-11)

  • “UYebo” wenu kabe nguyebo (12)

  • Umthandazo owenziwa ngokholo uyasebenza (13-18)

  • Ukunceda isoni ukuthi siphenduke (19, 20)