U-Isaya 18:1-7

  • Umbiko omayelana leTopiya (1-7)

18  Maye kulo ilizwe elilomsindo wokukhala kwempiko zezibungu,Ilizwe eliseduze lemifula yaseTopiya,+   Elithumela izithunywa ngolwandle,Ukuthi zichaphe amanzi ngezikepe ezenziwe ngemihlanga, lisithi: “Hambani lina zithunywa ezilesiqubu,Liye esizweni sabantu abade, abalejwabu elibutshelezi,Abantu abesatshwa kuyo yonke indawo,+Liye esizweni esilamandla esinqobayo,Elizweni elikhukhulwa yimifula.”   Lonke lina zakhamizi zelizwe, lani abahlala emhlabeni,Lizakuzwa umsindo onjengokukhala kophondo. Elizakubona kuzakuba njengesibonakaliso* esimiswe phezu kwezintaba.   Nanku uJehova angitshele khona: “Njengokutshisa okuhangulayo lokukhanya kwelanga,Njengamazolo akhithika ngesikhathi sokuvuna nxa kutshisa,Ngizaqhubeka ngihlalisekile ngikhangele indawo* yami emiswe yaqina,   Ngoba isikhathi sokuvuna singakafiki,Lapho ukuqhakaza sekuphelile njalo iluba selisiba ligilebisi elivuthiweyo,Amahlumela azaqunywa ngengqamu zokuthena izihlahla,Lokuthandelayo kuzaqunywa kukhitshwe.   Izidumbu zabo zizatshiyelwa inyoni ezisezintabeni ezidla inyama,Zitshiyelwe lezilo zomhlaba. Inyoni ezidla inyama zizakudla izidumbu lezo kuze kuphele ihlobo,Njalo zonke izilo zomhlaba zizakudla izidumbu lezo kuze kuphele isikhathi sokuvuna.   Ngalesosikhathi kuzalethwa isipho kuJehova wamabutho,Sivela esizweni sabantu abade, abalejwabu elibutshelezi,Abantu abesatshwa kuyo yonke indawo,Sivela esizweni esilamandla esinqobayo,Elizweni elikhukhulwa yimifula,Silethwe endaweni elebizo likaJehova wamabutho, entabeni iZiyoni.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “njengogodo oluyisibonakaliso.”
Ezinye inguqulo zithi, “ngikhangele ngisendaweni.”