U-Isaya 12:1-6

  • Ingoma yokubonga (1-6)

    • “UJah, uJehova ungamandla ami” (2)

12  Ngalelolanga wena uzakuthi: “Ngiyakubonga Jehova,Lanxa ubungizondele,Ulaka lwakho lwehlile kancane kancane wangiduduza.+   UNkulunkulu ungumsindisi wami.+ Ngizamthemba ngingesabi lutho,+Ngoba uJah,* uJehova ungamandla ami lesivikelo sami,Njalo usebe yinsindiso yami.”+   Lizawakha lithokoza amanziAsemithonjeni yensindiso.+   Ngalelolanga lizakuthi: “Bongani uJehova libize ibizo lakhe,Litshele izizwe ngemisebenzi yakhe!+ Memezelani ukuthi ibizo lakhe liphakeme.+   Hlabelani lidumise uJehova+ ngoba wenze izinto ezinkulu.+ Litshele umhlaba wonke ngalokho akwenzileyo.   Phakamisa ilizwi umemeze ngokuthokoza wena sakhamuzi seZiyoni,Ngoba mkhulu oNgcwele ka-Israyeli ophakathi kwenu.”

Amabala angaphansi

Lesi yisifitshaniso sebizo elithi Jehova ngesiHebheru.