U-Esta 10:1-3

  • Ubukhulu bukaModekhayi (1-3)

10  INkosi u-Ahasuweru yabasebenzisa ngenkani abantu elizweni lasezihlengeni eziselwandle.  Yonke imisebenzi yakhe emikhulu ayenza ngamandla akhe, lakho konke okuphathelane lesikhundla esatholwa nguModekhayi+ inkosi isimphakamisile,+ kubhaliwe ebhukwini lembali+ yamakhosi eMede lePhesiya.+  UModekhayi umJuda wayephiwe isikhundla esilandela eseNkosi u-Ahasuweru. AmaJuda ayemqakathekisa kakhulu njalo ehlonitshwa ngabafowabo abanengi. Wayebenzela okuhle abantu bakibo futhi esebenzela ukuthi zonke izizukulwane zabo zibe lenhlalakahle.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “lokuthula.”