Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

U-Esta

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Okumunyethweyo

 • 1

  • Idili leNkosi u-Ahasuweru eShushani (1-9)

  • INdlovukazi uVashithi iyala ukulalela (10-12)

  • Inkosi ikhuluma lamadoda ahlakaniphileyo (13-20)

  • Umlayo wenkosi uthunyelwa ezabelweni (21, 22)

 • 2

  • Kudingwa indlovukazi entsha (1-14)

  • U-Esta uba yindlovukazi (15-20)

  • UModekhayi uveza icebo labafuna ukubulala inkosi (21-23)

 • 3

  • Inkosi inika uHamani udumo (1-4)

  • UHamani ubumba icebo lokubulala amaJuda (5-15)

 • 4

  • UModekhayi uyakhala (1-5)

  • UModekhayi ucela ukuthi u-Esta angenele (6-17)

 • 5

  • U-Esta uya enkosini (1-8)

  • Ulaka lukaHamani lokuziphakamisa kwakhe (9-14)

 • 6

  • UModekhayi uphiwa udumo yinkosi (1-14)

 • 7

  • U-Esta umchaya egcekeni uHamani (1-6a)

  • UHamani ulengiswa esigodweni asimisileyo (6b-10)

 • 8

  • UModekhayi uyaphakanyiswa (1, 2)

  • U-Esta uncenga inkosi (3-6)

  • Inkosi ibeka umlayo omutsha (7-14)

  • AmaJuda ayathokoza futhi aba lethemba (15-17)

 • 9

  • Ukunqoba kwamaJuda (1-19)

  • Ukubekwa koMkhosi wePhurimi (20-32)

 • 10

  • Ubukhulu bukaModekhayi (1-3)