IHubo 62:1-12

  • Insindiso ivela kuNkulunkulu

    • “Ngimlindele ngithule uNkulunkulu” (1, 5)

    • “Mtsheleni konke okusezinhliziyweni zenu” (8)

    • Umuntu unjengomoya nje (9)

    • Ungathembeli enothweni (10)

Kumqondisi wokuhlabela; ngetshuni yeJeduthuni.* Ihubo likaDavida. 62  Ngimlindele ngithule uNkulunkulu,Insindiso yami ivela kuye.+   Ulidwala lami lensindiso yami, indawo evikelekileyo* engicatsha kuyo,+Angisoze nginyikinywe ngiwe.+   Kuzaze kube nini lihlasela umuntu lifuna ukumbulala?+ Lonke liyingozi njengomduli wamatshe otshekileyo, ongadilika loba nini.   Bayacebisana ukuthi bamgenqule esikhundleni sakhe esiphezulu,Bathanda ukuqamba amanga. Bayabusisa ngemilomo yabo, kodwa ngaphakathi bayathuka.+ (Selah)   Ngimlindele ngithule uNkulunkulu+Ngoba nguye onginika ithemba.+   Ulidwala lami lensindiso yami, indawo evikelekileyo engicatsha kuyo,Angisoze nginyikinywe.+   UNkulunkulu nguye kuphela ongangisindisa angiphe inkazimulo. Ulidwala lami, indawo yami yokucatsha.+   Thembelani kuye zikhathi zonke lina bantu,Mtsheleni konke okusezinhliziyweni zenu.+ UNkulunkulu uyindawo yethu yokucatsha.+ (Selah)   Amadodana abantu azifananela lomoya ophuma emakhaleni,Awathenjwa.+ Lanxa engafakwa esikalini endawonye, alula kulomoya ophuma emakhaleni.+ 10  Lingacabangi ukuthi lingaphumelela ngokucindezela abantu,Kumbe ngokubathathela impahla yabo. Lanxa inotho yakho isanda, ungabeki inhliziyo yakho kuyo.+ 11  Sekukabili ngisizwa uNkulunkulu esithi: “Amandla ngakaNkulunkulu.”+ 12  Lothando oluqotho ngolwakho Jehova,+Ngoba umuntu ngamunye umnika okuhambelana lezenzo zakhe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ephakemeyo.”