IHubo 23:1-6

  • “UJehova unguMelusi wami”

    • “Angisoze ngiswele lutho” (1)

    • “Uyangivuselela” (3)

    • “Inkomitsho yami igcwele iyachitheka” (5)

Ihubo likaDavida. 23  UJehova unguMelusi wami.+ Angisoze ngiswele lutho.+   Ungilalisa emadlelweni aluhlaza,Angikhokhele angise ezindaweni zokuphumula ezilamanzi amanengi.*+   Uyangivuselela,+Angikhokhele ezindleleni zokulunga ngenxa yebizo lakhe.+   Lanxa ngihamba esigodini esimnyama tshu,+Angesabi lutho+Ngoba wena ulami.+ Intonga yakho lodondolo lwakho kuyangiqinisa.*   Ungilungisela itafula yokudla phambi kwezitha zami,+Ugcoba ikhanda lami ngamafutha ukuze ungivuselele.+ Inkomitsho yami igcwele iyachitheka.+   Ubuhle bakho lothando lwakho kuzangilandela zonke izinsuku zokuphila kwami,+Awu Jehova, ngizahlala endlini yakho okwempilo yami yonke.+

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “emanzini athuleyo.”
Kumbe, “kuyangiduduza.”