IHubo 19:1-14

  • Okwadalwa nguNkulunkulu lomthetho wakhe kuyafakaza

    • “Amazulu amemezela inkazimulo kaNkulunkulu” (1)

    • Imithetho yakhe epheleleyo ivuselela ongelamandla (7)

    • ‘Izono engizenza ngingananzeleli’ (12)

Kumqondisi wokuhlabela. Ihubo likaDavida. 19  Amazulu amemezela inkazimulo kaNkulunkulu,+Lesibhakabhaka sitshumayela ngemisebenzi yakhe.+   Nsuku zonke izinto lezi ziyamdumisa,Ziveza ulwazi ubusuku ngabunye.   Azikhulumi futhi azikhiphi mazwi,Ilizwi lazo alizwakali.   Kodwa umsindo wazo uzwakala emhlabeni wonke,*Lamazwi azo azwakala emikhawulweni yomhlaba.+ Ufakele ilanga itende emazulwini.   Linjengomyeni ephuma endlini yabasanda kutshada,Liyathokoza njengendoda elamandla egijima emncintiswaneni.   Liphuma komunye umkhawulo wamazulu,Lihambe lize liyetshona komunye.+ Ukutshisa kwalo kufika yonke indawo.   Imithetho kaJehova iphelele,+ ivuselela ongelamandla.+ Izikhumbuzo zikaJehova zithembekile,+ zenza abangelalwazi bahlakaniphe.+   Izimiso zikaJehova zilungile, zenza inhliziyo ithokoze,+Imilayo kaJehova ihlanzekile, inika umuntu ukukhanya.+   Ukwesaba uJehova+ kuhle,* kuhlala kuze kube nini lanini. Izahlulelo zikaJehova ziliqiniso, zonke zilungile.+ 10  Ziyathandeka ukwedlula igolide,Ukwedlula igolide elihlambulukileyo,*+Zimnandi kuloluju,+ uluju oluthonta enhlangeni. 11  Inceku yakho itsheliwe ngazo,+Nxa ingazigcina izathola umvuzo omkhulu.+ 12  Ngubani ongabona iziphambeko zakhe?+ Ungangibeki icala ngezono engizenze ngingananzeleli. 13  Nceda inceku yakho ukuthi ingabi lezenzo zokuziphakamisa,+Ungavumeli ukuthi zingibuse.+ Lapho-ke ngizakuba msulwa,+Ngingabi lecala lokwenza izono ezinkulu.* 14  Kwangathi amazwi ami lemicabango yamiKungakuthokozisa+ Jehova, Dwala lami+ loMhlengi wami.+

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “intambo yazo yokulinganisa isemhlabeni wonke.”
NgesiHebheru, “kuhlambulukile.”
Kumbe, “elicengekileyo.”
Kumbe, “ezinengi.”