IHubo 145:1-21

 • Ukudumisa uNkulunkulu iNkosi enkulu

  • ‘Ngizamemezela ubukhulu bukaNkulunkulu’ (6)

  • “UJehova ulomusa kubo bonke” (9)

  • ‘Abaqotho bakho bazakudumisa’ (10)

  • Ubukhosi bukaNkulunkulu ngobaphakade (13)

  • Isandla sikaNkulunkulu sisuthisa konke (16)

Ingoma kaDavida yokudumisa. א [Aleph] 145  Ngizakudumisa Nkosi Nkulunkulu wami,+Ngizalidumisa ibizo lakho kuze kube nini lanini.+ ב [Beth]   Ngizakudumisa ilanga lonke,+Ngizalidumisa ibizo lakho kuze kube nini lanini.+ ג [Gimel]   UJehova mkhulu futhi ufanele ukudunyiswa,+Kakho ongazwisisa ukuthi mkhulu kangakanani.+ ד [Daleth]   Izizukulwane lezizukulwane zizadumisa imisebenzi yakho,Zizakhuluma ngezenzo zakho zamandla.+ ה [He]   Zizakhuluma ngobukhosi bakho obukhazimulayo,+Njalo mina ngizacabangisisa ngemisebenzi yakho emangalisayo. ו [Waw]   Zizakhuluma ngezenzo zakho ezimangalisayo,*Njalo mina ngizamemezela ubukhulu bakho. ז [Zayin]   Kazisoze ziwuvale umlomo nxa zikhumbula ubuhle bakho obumangalisayo,+Zizamemeza ngentokozo ngenxa yokulunga kwakho.+ ח [Heth]   UJehova ulozwelo* lesihawu,+Uyaphuza ukuthukuthela njalo uthando lwakhe oluqotho lukhulu.+ ט [Teth]   UJehova ulomusa kubo bonke,+Isihawu sakhe siyakhanya kukho konke akwenzayo. י [Kaph] 10  Yonke imisebenzi yakho izakukhazimulisa Jehova,+Labaqotho bakho bazakudumisa.+ כ [Lamed] 11  Bazamemezela ngenkazimulo yobukhosi bakho,+Bakhulume langamandla akho,+ ל [Lamed] 12  Ukuze abantu bayazi imisebenzi yakho yamandla,+Lenkazimulo emangalisayo yobukhosi bakho.+ מ [Mem] 13  Ubukhosi bakho buzahlala kuze kube nini lanini,Lombuso wakho uzahlala ukhona kuzo zonke izizukulwane.+ ס [Samekh] 14  UJehova uyabavusa bonke abawayo,+Uyabasukumisa bonke abangaselamandla.+ ע [Ayin] 15  Konke okuphilayo kuthembele kuwe,Ukunika ukudla ngesikhathi esifaneleyo.+ פ [Pe] 16  Uvula isandla sakhoUsuthise izifiso zakho konke okuphilayo.+ צ [Tsade] 17  Zonke izindlela zikaJehova zilungile,+Uqotho kukho konke akwenzayo.+ ק [Qoph] 18  UJehova useduze labantu bonke abambizayo,+Useduze labo bonke abambiza ngeqiniso.+ ר [Resh] 19  Usuthisa izifiso zalabo abamesabayo,+Uyakuzwa ukukhala kwabo becela uncedo abesebakhulula.+ ש [Shin] 20  UJehova uyabalinda bonke abamthandayo,+Kodwa bonke ababi uzabatshabalalisa.+ ת [Taw] 21  Umlomo wami uzamdumisa uJehova,+Kwangathi konke okuphilayo kungadumisa ibizo lakhe elingcwele kuze kube nini lanini.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngamandla akho amangalisayo.”
Kumbe, “ulomusa.”