IHubo 120:1-7

  • Isihambi esifuna ukuthula

    • ‘Ngikhulula kwabalolimi olulobuqili’ (2)

    • “Mina ngithanda ukuthula” (7)

Ingoma Yemiqanso.* 120  Ngathi ngikhathazekile ngambiza uJehova,+Yena wangiphendula.+   Awu Jehova ngikhulula kulabo abaqamba amanga ngemilomo yabo,Lakulabo abalolimi olulobuqili.   UNkulunkulu uzakwenzani kuwe? Uzakujezisa njani wena muntu ololimi olulobuqili?+   Uzakujezisa ngemitshoko+ yeqhawe ecijileyo,Langamalahle avuthayo+ esihlahla senkangala.   Maye kimi ngoba ngihlala eMeshekhi+ ngiyisihambi! Ngihlala ematendeni aseKhedari.+   Sengihlale isikhathi eside kakhuluLalabo abazonda ukuthula.+   Mina ngithanda ukuthula, kodwa nxa ngikhuluma,Bona bafuna impi.

Amabala angaphansi