Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

2 UPhetro

Izahluko

1 2 3

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1)

  • Yenzani ukubizwa kwenu kuqiniseke (2-15)

   • Ubuntu obuhle obungezelelwa ekukholweni (5-9)

  • Ilizwi lesiphrofetho lizagcwaliseka sibili (16-21)

 • 2

  • Kuzavela abafundisi bamanga (1-3)

  • Abafundisi bamanga bazakwahlulelwa loba sekutheni (4-10a)

   • Izingilosi ezaphoselwa eThatharasi (4)

   • UZamcolo; iSodoma leGomora (5-7)

  • Lokho abafundisi bamanga abakhanya ngakho (10b-22)

 • 3

  • Abantu abeyisayo abalandaba lokubhujiswa okuzayo (1-7)

  • UJehova kaphuzi (8-10)

  • Cabangani ngokuthi kumele libe ngabantu abanjani (11-16)

   • Amazulu amatsha lomhlaba omutsha (13)

  • Qaphelani ukuze lingadukiswa (17, 18)