Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

1 KuThimothi

Izahluko

1 2 3 4 5 6

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Isixwayiso ngabafundisi bamanga (3-11)

  • UPhawuli wenzelwa umusa omkhulu (12-16)

  • INkosi yaphakade (17)

  • ‘Lwana impi enhle’ (18-20)

 • 2

  • Akuthandazelwe yonke imihlobo yabantu (1-7)

   • UNkulunkulu oyedwa lomlamuli oyedwa (5)

   • Inhlawulo efaneleyo yabantu bonke (6)

  • Okumele kwenziwe ngamadoda labesifazana (8-15)

   • Gqokani ngendlela engadlulisi amalawulo (9, 10)

 • 3

  • Okufunekayo kubabonisi (1-7)

  • Okufunekayo ezincekwini ezikhonzayo (8-13)

  • Imfihlo engcwele yokuzinikela kuNkulunkulu (14-16)

 • 4

  • Isixwayiso mayelana lezimfundiso zamadimoni (1-5)

  • Okungenza ube yisikhonzi sikaKhristu esihle (6-10)

   • Ukuqeqetsha umzimba kuqathaniswa lokuzinikela kuNkulunkulu (8)

  • Qaphela indlela ofundisa ngayo (11-16)

 • 5

  • Indlela yokuphatha abatsha labadala (1, 2)

  • Ukuncedisa abafelokazi (3-16)

   • Ukunakekela amalunga emuli (8)

  • Abadala abasebenza nzima kabahlonitshwe (17-25)

   • “Natha iwayini elincane ngenxa yesisu sakho” (23)

 • 6

  • Izigqili kazihloniphe amakhosi azo (1, 2)

  • Abafundisi bamanga lokuthanda imali (3-10)

  • Okumele kwenziwe ngumuntu kaNkulunkulu (11-16)

  • Kabanothe emisebenzini emihle (17-19)

  • Kuvikele okuphathisiweyo (20, 21)