‘UNkulunkulu Usemenze Waba YiNkosi LoKhristu’

Ngokuhamba kwesikhathi, ungaqalisa ukuthandabuza futhi lokholo lwakho lungaqalisa ukuxega. Qinisa ukholo lwakho kuJesu, uMesiya othenjisiweyo kanye leNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

‘UNkulunkulu Usemenze Waba YiNkosi LoKhristu’ (Ingxenye 1)

Kuyini okwenza ube leqiniso lokuthi uNkulunkulu wenza uJesu waba yiNkosi loKhristu?

‘UNkulunkulu Usemenze Waba YiNkosi LoKhristu’ (Ingxenye 2)

Bukela ifilimu le ukuze ubone okungakusiza ukuthi ube lokholo oluqinileyo kuJesu.