Sebenzisa Izimiso ZeBhayibhili

ILizwi likaNkulunkulu lilezimiso ezingasinceda ekuphileni. Nanzi ezinye izibonelo ezingakunceda ukuthi uzwisise izimiso zeBhayibhili.

Thola Abangane Lapho Ongacabangeli Khona

Kuyimvelo ukufuna ukuba labangane. Kodwa yiziphi izimiso zeBhayibhili ezingasinceda ukuthi sikhethe kuhle abangane?

UJehova UNkulunkulu Uzakuncedisa

Ungamkhonza uNkulunkulu lanxa ulesono. UNkulunkulu uzakuncedisa ngoba ufuna uphumelele.

Zuza Inhlakanipho Ngokulalela Nxa Uselulekwa

Kulokuthi ukhangele isimo somuntu okunika iseluleko, kumele ugxile eselulekweni ngokwaso. Ukunikwa iseluleko kutshengisa ukuthi uJehova uyasithanda.