Izethulo Ezingasetshenziswa Ekutshumayeleni

Amavidiyo asinceda senelise ukuqalisa izingxoxo zeBhayibhili.

Izinto Eziphilayo Zadalwa Yini? Isethulo

Ukwazi ukuthi savela ngaphi kungasinceda yini ukuthi sibekwazi ukuthi kungani silapha?

Kuyini Okungenza Imuli Ithokoze? Isethulo

Kulezinto ezingenza izimuli zingathokozi. IBhayibhili lilamacebo anganceda izimuli ukuthi zithokoze.

Uyafuna Yini Ukuzwa Izindaba Ezinhle?

IBhayibhili limumethe ‘izindaba ezinhle’ njengoba kubhalwe ku-Isaya 52:7. Izindaba ezinhle lezi zingakunceda ukuthi ube lemuli ethokozayo, abangane beqiniso njalo ungakhathazeki kakhulu.

Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

IBhayibhili lithembisa ukuthi uzaphinda ubabone abantu obathandayo abafayo sebevusiwe khonapha emhlabeni.

Bangobani OFakazi BakaJehova?

Abantu abanengi bayazibuza ukuthi oFakazi bakaJehova ngabantu abanjani. Zizwele beziphendulela.