Izethulo Ezingasetshenziswa Ekutshumayeleni

Amavidiyo asinceda senelise ukuqalisa izingxoxo zeBhayibhili.

Izinto Eziphilayo Zadalwa Yini? Isethulo

Ukwazi ukuthi savela ngaphi kungasinceda ukuthi sibekwazi ukuthi kungani silapha.

Kuyini Okungenza Imuli Ithokoze? Isethulo

Kulezinhlupho ezinengi emtshadweni lasezimulini. IBhayibhili lilamacebo anceda izimuli ukuthi zithokoze.

Uyafuna Yini Ukuzwa Izindaba Ezinhle?

IBhayibhili limumethe ‘izindaba ezinhle’ njengoba kubhalwe ku-Isaya 52:7. Izindaba ezinhle lezi zingakunceda ukuthi ube lemuli ethokozayo, abangane beqiniso njalo ungakhathazeki kakhulu.

Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

IBhayibhili lithembisa ukuthi uzaphinda ubabone abantu obathandayo abafayo sebevusiwe khonapha emhlabeni.

Bangobani OFakazi BakaJehova?

Abantu abanengi bayazibuza ukuthi oFakazi bakaJehova ngabantu abanjani. Zizwele beziphendulela.