Yeqa uye kokuphakathi

“Ngithemba Kuwe . . . O Jehova”

Bona indlela uHezekhiya enelisa ngayo ukwenza izinqumo ezitshengisa ukuthi ulokholo njalo uqotho lanxa abanye babezama ukumenza angathembeli kuJehova. UHezekhiya waba yisibonelo esizweni sonke sako-Israyeli lakubo bonke abakhonza uJehova lamuhla.