Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sencwadi Yokuqala KaJohane

Isethulo Sencwadi Yokuqala KaJohane

Bona ngamafitshane ukuthi incwadi yokuqala kaJohane ithini ngomphikukhristu, ngesono langothando.