Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo


Ukukholisile yini okufundileyo?

Ukukholisile yini okufundileyo?

Uyafisa yini ukwazi okunengi okufundiswa liBhayibhili?

Okufunde lapha yinzwisa nje yalokho okusebhukwini elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini!—Ibhuku Elizakunceda Uzwisise IBhayibhili.

Ibhuku leli kalithengiswa futhi lomuntu ozaxoxa lawe kasoze akubhadalise. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukufunda ngasiphi isikhathi lokuthi uzafundela ngaphi.

Ebhukwini leli uzafunda okunengi kakhulu okugoqela lezihloko ezilandelayo:

  • Siphilelani?

  • Singakuthola njani ukuthula kweqiniso?

  • Kuyini okungenza izimuli zithokoze?

  • IBhayibhili lisithembisani ngesikhathi esizayo?

Nxa ufuna ibhuku leli ukuze uqhubeke ufunda iBhayibhili, sicela uthintane laloba nguphi uFakazi kaJehova kumbe ufake isicelo sokufunda iBhayibhili ku-jw.org.