Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

UNkulunkulu Ngumngane Ongcono Kulabo Bonke

UNkulunkulu Ngumngane Ongcono Kulabo Bonke

Ukuba ngumngane kaNkulunkulu yinto engcono kakhulu ongayenza. UNkulunkulu uzakukhulula ezinkolelweni zamanga lemikhubeni elimazayo, abesekufundisa indlela ongathola ngayo intokozo kanye lokuvikeleka. Uzalalela imithandazo yakho, akuncede uthole ukuthula kwangaphakathi kanye lokuqiniseka. (IHubo 71:5; 73:​28) UNkulunkulu uzakusekela ezikhathini zobunzima. (IHubo 18:​18) Njalo uNkulunkulu ukuthembisa isipho sempilo engapheliyo.​—AbaseRoma 6:23.

Njengoba usondela kuNkulunkulu uzasondela lakubangane bakhe. Labo bazakuba ngabangane bakho. Eqinisweni, bazakuba njengabanewenu labodadewenu. Bazakujabulela ukukufundisa ngoNkulunkulu, bakuncede njalo bakukhuthaze.

Asilingani loNkulunkulu. Njengoba usakha ubungane loNkulunkulu, kumele uzwisise iqiniso eliqakathekileyo. Ubungane loNkulunkulu ayisibo bungane obuphakathi kwabantu abalinganayo. UNkulunkulu ulamandla kulathi, mkhulu kakhulu njalo ulokuhlakanipha okudlula okwethu. Ulelungelo lokuba nguMbusi wethu. Ngakho nxa sifuna ukuba ngumngane wakhe kumele simlalele njalo senze lokho asitshela ukuthi sikwenze. Ukwenza njalo kuzahlala kusinceda.​—UIsaya 48:18.