Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 17

Ukuze Ulondoloze Ubungane Kumele Lawe Ube Ngumngane

Ukuze Ulondoloze Ubungane Kumele Lawe Ube Ngumngane

Ubungane busekelwe othandweni. Ungaqhubeka ufunda okunengi ngoJehova, uthando lwakho ngaye luza khula. Njengoba uthando lwakho ngoNkulunkulu lukhula, lesifiso sakho sokumkhonza sizakhula. Lokhu kuza kufuqa ukuthi ube ngumfundi kaJesu Khristu. (UMathewu 28:​19) Ngokungena emulini yoFakazi bakaJehova ejabulayo uzaba lobungane loNkulunkulu kuze kube nini lanini. Kumele wenzeni?

Kumele utshengise uthando lwakho ngoNkulunkulu ngokulalela imithetho yakhe. “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJohane 5:3.

Sebenzisa lokho okufundayo. UJesu walandisa udaba olutshengisa lokhu. Indoda ehlakaniphileyo yakha indlu yayo edwaleni. Indoda eyisiwula yakhela indlu yayo etshebetshebeni. Kwathi kufika izulu elikhulu elilomoya olamandla, indlu eyakhelwe edwaleni kayiwanga kodwa indlu eyakhelwe etshebetshebeni yawa yabhidlika. UJesu wathi abalalela imfundiso zakhe futhi bazenze banjengendoda ehlakaniphileyo eyakhela edwaleni. Kodwa labo abalalela imfundiso zakhe kodwa bengazenzi banjengendoda eyisiwula eyakhela etshebetshebeni. Wena ufuna ukuba njengayiphi indoda?​—UMathewu 7:​24-27.

 Ukuzinikezela. Lokhu kutsho ukuthi uyamtshela uNkulunkulu ngomkhuleko ukuthi ufuna ukwenza intando yakhe kuze kube nini lanini. Ukwenza intando kaNkulunkulu kutshengisa ukuthi ungumfundi kaJesu.​—UMathewu11:29.

UBhabhathizo. “Sukuma ubhabhathizwe, ugeze kusuke izono zakho, ubiza ibizo lakhe.”​—ImiSebenzi 22:16.

Khonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. “Langabe kuyini elikwenzayo kusebenzeni ngenhliziyo yenu yonke, njengokusebenzela iNkosi, hatshi abantu.”​—KwabaseKholose 3:23.