Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 16

Tshengisa Uthando Lwakho NgoNkulunkulu

Tshengisa Uthando Lwakho NgoNkulunkulu

Ukuze ulondoloze ubungane lomuntu kumele ukhulume laye. Uyamlalela laye akulalele. Ukhuluma izinto ezinhle ngomngane wakho kwabanye. Kunjalo lokuba ngumngane kaNkulunkulu. Khangela ukuthi iBhayibhili lithini ngalokhu:

Khuluma loJehova zikhathi zonke. “Libambelele ekukhulekeni.”​—KwabaseRoma 12:12.

Bala iLizwi likaNkulunkulu, iBhayibhili. “IMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo ekufundiseni, lokukhuza, lokuqondisa.”​—2 KuThimothi 3:16.

Fundisa abanye ngoNkulunkulu. “Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni, . . . njalo libafundise ukulalela konke engililaye ngakho.”​—UMathewu 28:​19, 20.

 Sondelana labangane bakaNkulunkulu. “Ohamba lezihlakaniphi uyahlakanipha.”​—Izaga 13:20.

Ngena imihlangano eHholo loMbuso. “Kasicabangeni ukuthi singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle.”​—KumaHebheru 10:​24, 25.

Ncedisa ekusekeleni umsebenzi woMbuso. “Umuntu ngamunye kanike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela, kungabi luhonono loba ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uthanda onikela ngokuthokoza.”​—2 KwabaseKhorinte 9:7.