Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

Kumele Ufunde NgoNkulunkulu

Kumele Ufunde NgoNkulunkulu

Ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu kumele ufunde ngaye. Abangane bakho bayalazi ibizo lakho njalo bayalisebenzisa yini? Yebo bayalisebenzisa. UNkulunkulu ufuna ulazi ibizo lakhe njalo ulisebenzise. Ibizo likaNkulunkulu nguJehova. (IHubo 83:​18; UMathewu 6:9) Kumele njalo ufunde izinto azithandayo lazizondayo. Kudingeka ukwazi ukuthi abangane bakhe ngobani lokuthi izitha zakhe zingobani. Kuthatha isikhathi ukwazi umuntu. IBhayibhili lithi kuyikuhlakanipha ukuzinika isikhathi sokufunda ngoJehova.​—KwabaseEfesu 5:​15, 16.

Abangane bakaNkulunkulu benza okumthokozisayo. Akucabange ngabangane bakho. Nxa ungabaphatha kubi njalo wenze izinto abazizondayo, bengaqhubeka bengabangane bakho yini? Abangeke! Ngokufananayo, nxa ufuna ukuba ngumngane kaNkulunkulu, kumele wenze izinto ezimthokozisayo.​—UJohane 4:24.

Ayisiwo wonke amasonto angenza ukuthi ube lobungane loNkulunkulu. UJesu, umngane kaNkulunkulu oseduze kakhulu wakhuluma ngendlela ezimbili. Enye indlela ibanzi njalo igcwele abantu. Leyo ndlela iholela ekubhujisweni. Enye indlela incane njalo ilabantu abalutshwana abahamba kuyo. Leyo ndlela iholela ekuphileni okungapheliyo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ufuna ukuba lobungane loNkulunkulu kumele ufunde indlela eqondileyo yokumkhonza.​—UMathewu 7:​13, 14.