Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 9

Bangobani Abangane BakaNkulunkulu?

Bangobani Abangane BakaNkulunkulu?

UJesu Khristu uyindodana kaJehova njalo ungumngane wakhe oseduze kakhulu. Engakaphili emhlabeni njengomuntu, wayehlala ezulwini njengesidalwa somoya esilamandla. (UJohane 17:5) Wasebuya emhlabeni ukuzofundisa abantu iqiniso ngoNkulunkulu. (UJohane 18:​37) Wanikela ngokuphila kwakhe ukuze akhulule abantu abalalelayo esonweni lasekufeni. (KwabaseRoma 6:​23) Khathesi uJesu useyinkosi yoMbuso kaNkulunkulu. UMbuso lowu unguhulumende wasezulwini ozaletha iPharadayisi emhlabeni.​—ISambulo 19:16.

Izingilosi lazo zingabangane bakaNkulunkulu. Ekudalweni kwazo izingilosi kazizange ziphile emhlabeni njengabantu. Zadalwa ezulwini uNkulunkulu engakenzi umhlaba. (UJobe 38:​4-7) Kulezigidi lezigidi zezingilosi. (UDanyeli 7:​10) Laba bangane bakaNkulunkulu abasezulwini bafuna abantu bafunde iqiniso ngoJehova.​—ISambulo 14:​6, 7.

UNkulunkulu ulabo njalo abangane emhlabeni; ubabiza ngokuthi ofakazi bakhe. Ufakazi emthethwandaba ukhuluma ngalokho akwaziyo ngomuntu kumbe ngenye into. OFakazi bakaJehova batshela abanye ngalokho abakwaziyo ngoJehova lenjongo yakhe. (UIsaya 43:​10) Njengezingilosi, oFakazi bafuna ukukusiza ufunde iqiniso ngoJehova. Bafuna lawe ube ngumngane kaNkulunkulu.