2019-2020 Uhlelo Lomhlangano Wesiqinti—Olesikhulumi Esivela Egatsheni

Bona uhlelo lomhlangano wesiqinti ozabe ulezinye izinkulumo ezizanikwa yisikhulumi esivela egatsheni. Isihloko somhlangano sithi “Thanda UJehova Ngenhliziyo Yakho Yonke.”

Thanda UJehova Ngenhliziyo Yakho Yonke

Umhlangano lo uzasincedisa ukuthi simthande kakhulu uJehova njalo uzasikhuthaza ukuthi sibe lothando lweqiniso.

Dinga Izimpendulo Zemibuzo Elandelayo

Imibuzo le izaphendulwa emhlanganweni lo.