Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kwesokunxele: Umhlangano owenzelwa egcekeni eLondon, e-England, ngo-1945; kwesokudla: Umhlangano oqakathekileyo welanga elilodwa eMalawi, e-Africa, ngo-2012

 INGXENYE 5

Ukufundiswa NguMbuso​—Ukuqeqetsha Izinceku ZeNkosi

Ukufundiswa NguMbuso​—Ukuqeqetsha Izinceku ZeNkosi

 UYABOBOTHEKA ukhangele umuntu okhuluma inkulumo esitejini. Ngumzalwane elingena lonke, njalo le yinkulumo yakhe yokuqala emhlanganweni omkhulu. Ngesikhathi ulalele inkulumo yakhe, uyamangala ngendlela abantu bakaNkulunkulu abaqeqetshwa ngayo. Uyayikhumbula inkulumo yakhe yokuqala, ikumangalise indlela asethuthuke ngayo! Waqeqetshwa eSikolo Senkonzo SamaKhristu kanye laseSikolo Samaphayona. Kanti njalo yena lomkakhe basanda kuvela eSikolo Sabavangeli BoMbuso. Ngesikhathi abantu beqakeza ngemva kwenkulumo yakhe enhle, uyathalaza ngapha langapha ucabange ngendlela bonke abantu bakaNkulunkulu abafundiswa ngayo.

IBhayibhili lalitshilo ukuthi kwakuzafika isikhathi lapho abantu bakaNkulunkulu ‘ababezafundiswa nguJehova’ khona. (Isaya. 54:​13) Siphila kulesosikhathi. Imfundo le kasiyitholi emabhukwini ethu kuphela kodwa siyithola lasemihlanganweni yebandla, emihlanganweni emikhulu, kanye lasezikolo ezitshiyeneyo ezenzelwe ukusifundisa ukuthi silungele imisebenzi etshiyeneyo enhlanganisweni kaJehova. Engxenyeni le, sizahlola ukuthi ukufundiswa konke lokhu kuyibufakazi obulamandla kangakanani bokuthi uMbuso kaNkulunkulu uyabusa lamuhla.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 16

Ukuhlangana Ukuze Sikhonze Ndawonye

Kuyini esingakwenza ukuze imihlangano yokukhonza uJehova isisize kakhulu?

ISAHLUKO 17

Ukuqeqetsha Izikhonzi ZoMbuso

Izikolo zamaKhristu zisize njani izikhonzi zoMbuso ukuthi zifeze inkonzo yazo?