Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 8

Sebenzisa Imizekeliso Efundisayo

Sebenzisa Imizekeliso Efundisayo

UMathewu 13:34, 35

OKUMELE UKWENZE: Sebenzisa imizekeliso elula ezakwenza abantu balalelisise njalo babambe izifundo eziqakathekileyo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Khetha imizekeliso elula. Lingisela uJesu, uchasise izifundo ezinzima ngendlela elula njalo usebenzise izinto ezijayelekileyo ukuze ucasise izimfundiso ezijulileyo. Ungangezeleli izinto ezingadingakaliyo ezizakwenza umzekeliso ube nzima. Umzekeliso wakho kumele ungenelane khoxo lesifundo ofuna abantu basithole ukuze bangaphiceki sebedinga ukuthi ungenelana njani lomcijo okukhulunywa ngawo.

  • Cabanga ngabantu okhuluma labo. Khetha imizekeliso ezakhanga abantu obafundisayo njalo ehambelana lezinto abajayele ukuzenza. Ungasebenzisi imizekeliso ezabenza babe lenhloni kumbe bacaphuke.

  • Cacisa umcijo oyisiqokoqela. Imizekeliso yakho kumele icacise imicijo eyisiqokoqela hatshi izinto ezingaqakathekanga kangako. Woba leqiniso lokuthi abantu kabasali bekhumbula umzekeliso kuphela kodwa lesifundo obufuna basithole.