Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 7

Fundisa Izinto Eziliqiniso

Fundisa Izinto Eziliqiniso

ULukha 1:3

OKUMELE UKWENZE: Sekela okutshoyo ngobufakazi obuliqiniso obuzanceda abakulaleleyo bafike esiphethweni esiyiso.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Sebenzisa imithombo yolwazi eqondileyo. Konke okufundisayo kuthathe eLizwini likaNkulunkulu futhi nxa kuvuma bala amavesi eBhayibhilini ngokwalo. Nxa uzasekela umcijo usebenzisa okwatshiwo ngabezesayensi, labezindaba kumbe uzalandisa indaba eyenzakalayo lokunye nje, qala uhlolisise ukuthi konke kuliqiniso lokuthi indlela okwakuchasiswe ngayo kuqala kayikantshintshi yini.

  • Yisebenzise kuhle imithombo yolwazi. Indlela ochasisa ngayo ivesi kufanele ivumelane lamavesi aseduze kwayo lalokho okumunyethwe liBhayibhili lilonke kanye lamabhuku esiwaphiwa ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ (Mat. 24:45) Nxa uzathatha amazwi ebhukwini elabhalwa ngomunye umuntu loba kwenye indawo, ungantshintshi okwatshiwo ngumlobi.

  • Bonisana labo. Ungabala umbhalo kumbe amanye amazwi, buza imibuzo ezavula abantu ingqondo kumbe usebenzise umzekeliso ozabanceda ukuthi bafike esiphethweni esiyiso.