Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Yethule Kuhle Imibhalo

Yethule Kuhle Imibhalo

UMathewu 22:41-45

OKUMELE UKWENZE: Qala uwendlalele umbhalo ungakawubali ukuze abakulaleleyo bafise ukuzwa ukuthi uthini.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Zibuze ukuthi uwubalelani umbhalo. Yethula umbhalo ngamunye ngendlela ezakwenza abantu okhuluma labo bawubone lula umcijo oqakathekileyo ofuna bawuthole.

  • Vumela iBhayibhili lizikhulumele. Nxa ukhuluma labantu abakholwa kuNkulunkulu, lisebenzise kakhulu iBhayibhili ukuze kukhanye ukuthi okutshoyo kuvela eLizwini likaNkulunkulu lokuthi lilamacebo angcono kulawo wonke asebenzayo empilweni.

  • Yenza abakulaleleyo bafise ukuzwa umbhalo ozawubala. Babuze umbuzo ozaphendulwa yivesi ozayibala, kumbe ukhulume ngohlupho okwaziyo ukuthi ivesi ithi luzalungiswa njani, loba uqale utsho isimiso esizacaciswa yindaba ozayibala eBhayibhilini.