Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 20

Isiphetho Esihle

Isiphetho Esihle

UmTshumayeli 12:13, 14

OKUMELE UKWENZE: Phetha indaba yakho ngendlela ehlabusayo ezakwenza abakulaleleyo bamukele futhi basebenzise izifundo abazitholileyo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Isiphetho sakho kasihambelane lalokho obuxoxa ngakho. Iphinde injengoba injalo imicijo eqakathekileyo kanye lesihloko sakho kumbe uyibeke ngamanye amazwi.

  • Khuthaza abakulaleleyo. Bancede babone ukuthi kumele benzeni kanye lokuthi kungani kumele bakwenze. Akukhanye ukuthi okutshoyo kuvela enhliziyweni lokuthi uyaqiniseka ngakho.

  • Isiphetho sakho kasibe sifitshane futhi sibe lula. Ungakhulumi imicijo emitsha wena usuphetha. Ngamafitshane, khuthaza abalaleli ukuthi benze lokho abakufundileyo.