Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

Khuluma Ngendlela Oxoxa Ngayo

Khuluma Ngendlela Oxoxa Ngayo

2 Khorinte 2:17

OKUMELE UKWENZE: Ungantshintshi indlela okhuluma ngayo nsuku zonke kodwa akukhanye ukuthi okutshoyo kusuka enhliziyweni lokuthi uyabathanda abantu abakulaleleyo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Thandaza futhi ulungiselele kuhle. Thandazela ukuthi ungakhathazeki ngokuthi abantu bazathini ngawe, kodwa ngokuthi bazathini ngobafundisa khona. Yazi kuhle imicijo eqakathekileyo ofuna basale beyibambile. Kulokuthi ubalele abantu okubhalwe phansi kunjengoba kunjalo, chasisa imicijo ngamazwi akho.

  • Okutshoyo akusuke enhliziyweni. Cabangisisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi abakulaleleyo bazwe obaphathele khona. Gxilisa ingqondo yakho kubo. Ungenza njalo, isimo sobuso bakho, indlela omi ngayo kumbe ohlezi ngayo losebenzisa ngayo izandla zakho izatshengisa ukuthi ulendaba labakulaleleyo kanye lokuthi obatshela khona kusuka enhliziyweni.

  • Bakhangele abantu okhuluma labo. Kuhle ukuthi ubakhangele emehlweni okhuluma labo nxa lokho kuqondile esikweni lenu. Nxa usenza inkulumo, ungaphongugijimisa amehlo ebantwini bonke nje kodwa khangela umuntu oyedwa ngasikhathi sinye.