Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISFUNDO 19

Fundisa Ngendlela Ethinta Inhliziyo

Fundisa Ngendlela Ethinta Inhliziyo

IZaga 3:1

OKUMELE UKWENZE: Nceda abakulaleleyo babone ukuthi abakufundayo kuqakatheke ngani futhi bazimisele ukukusebenzisa.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Siza obafundisayo bazihlole. Buza imibuzo ezabenza bazihlole.

  • Bancenge ukuthi baqhubeke besenza okuhle, ungababeki icala. Nceda abakulaleleyo bazihlole ukuthi kungani bekhonza uJehova. Basize babone ukuthi ukumthanda, ukuthanda abanye kanye lokuthanda okufundiswa liBhayibhili yikho okumele kusifuqe ukuthi senze okuhle. Bonisana labo kulokuthi ubatshele okokwenza. Ungabehlisi isithunzi kodwa bakhuthaze futhi ubatshiye bezimisele ukwenza konke okusemandleni abo.

  • Fundisa ngendlela ezakwenza uJehova adunyiswe. Cacisa ukuthi izimfundiso eziseBhayibhilini, izimiso zalo kanye lemilayo kutshengisa njani ukuthi uNkulunkulu ulobuntu obuhle lokuthi uyasithanda. Basize bahlale bezimisele ukuthokozisa uJehova futhi becabangisisa ngokuthi izenzo zabo zizamphatha njani.