Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 18

Batshiye Befundile

Batshiye Befundile

1 Khorinte 9:19-23

OKUMELE UKWENZE: Yenza abakulaleleyo bajule emcabangweni futhi babone ukuthi kukhona abakufundileyo okuzabanceda empilweni yabo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Zibuze ukuthi abakulaleleyo bazini ngendaba okhuluma ngayo. Kulokuthi uphindaphinde lokho abajayele ukukuzwa basize bayizwisise ngendlela entsha indaba okhuluma ngayo.

  • Chwayisisa futhi ucabangisise. Nxa kuvuma, chasisa imicijo eqakathekileyo usebenzisa indaba esematheni loba okunye okungajayelekanga kangako. Cabangisisa ngenkulumo yakho njalo uzibuze ukuthi ofuna ukukutsho kungenelana njani layo.

  • Yenza kucace ukuthi okutshoyo kuqakatheke ngani. Chasisela abakulaleleyo ukuthi imibhalo elixoxa ngayo ingabasiza njani empilweni yabo. Batshengise ukuthi isebenza kuziphi izimo lokuthi ibakhuthaza ukuthi benzeni loba bacabange njani.