Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIFUNDO 17

Fundisa Ngendlela Ezwisisekayo

Fundisa Ngendlela Ezwisisekayo

1 Khorinte 14:9

OKUMELE UKWENZE: Nceda abakulaleleyo bayizwisise indaba okhuluma ngayo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Hlolisisa indaba ozakhuluma ngayo. Yizwisise kuhle indaba ozaxoxa ngayo ukuze wenelise ukuyichasisa ngendlela elula usebenzisa amazwi akho.

  • Sebenzisa imitsho emfitshane lamabala alula. Lanxa kwezinye izikhathi ungasebenzisa imitsho emide, zama ukucacisa imicijo eqakathekileyo ngemitsho emfitshane.

  • Chasisa amabala angajayelekanga. Akumelanga wandise amabala angajayelekanga ebantwini okhuluma labo. Nxa uzasebenzisa ibala elingajayelekanga, chasisa ukuthi litshoni. Kanti njalo nxa uzakhuluma ngomuntu oseBhayibhilini langezilinganiso ezazisetshenziswa endulo kumbe ngamasiko angalesosikhathi, cacisa okutshoyo ukuze abantu bazwisise.