Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 14

Veza Imicijo Eqakathekileyo

Veza Imicijo Eqakathekileyo

UHebheru 8:1

OKUMELE UKWENZE: Yehla layo kuhle indaba ukuze abakulaleleyo benelise ukuyilandela. Batshengise ukuthi umcijo ngamunye oqakathekileyo ungenelana njani lesihloko kanye lenhloso yenkulumo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Yazi inhloso yenkulumo. Ezinye izinkulumo ziyakhuthaza, ezinye zisiza abantu ukuthi bafunde into entsha kumbe bazwisise kuhle indaba okukhulunywa ngayo. Ngakho hlola ukuthi inhloso yenkulumo yakho ngeyani, ubususakhela kuyo. Woba leqiniso lokuthi yonke imicijo eqakathekileyo izakhanyisa inhloso yenkulumo.

  • Gcizelela isihloko senkulumo. Ngesikhathi usenza inkulumo, qhubeka ukhumbuza abakulaleleyo isihloko sayo ngokuphinda amabala asesihlokweni kumbe usebenzise amanye ahambelana lawo.

  • Yethula imicijo eqakathekileyo ngendlela elula futhi ecacileyo. Khetha leyo esekela isihloko senkulumo kuphela njalo ongenelisa ukuyicacada kuhle ngesikhathi osinikiweyo. Imicijo eqakathekileyo kayingabi minengi. Yethula umcijo ngamunye ngendlela ezwakalayo, ume kancane nxa usuka komunye umcijo usiya komunye futhi uqiniseke ukuthi ingenelana kuhle.