Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 13

Cacisa Ukuthi Okufundisayo Kusebenza Njani

Cacisa Ukuthi Okufundisayo Kusebenza Njani

UHebheru 5:14

OKUMELE UKWENZE: Nceda abakulaleleyo bazwisise ukuthi okhuluma ngakho kubasiza ngani njalo ubatshengise ukuthi bangakusebenzisa njani.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Cabanga ngabantu ozabafundisa. Cabangisisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi abakulaleleyo bayizwe inkulumo yakho. Yihluze, ukhethe lokho okuzabanceda kakhulu.

  • Ngesikhathi usenza inkulumo, nceda abalaleli babone lokho okumele bakwenze. Nxa uqala nje inkulumo yakho, umuntu ngamunye kufanele abone ukuthi izamsiza ngani. Veza ukuthi umcijo ngamunye oyisiqokoqela singawusebenzisa njani. Ungabhodabhodi, kodwa yenza kucace ukuthi okutshoyo kubanceda njani abakulaleleyo.