Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 11

Khuluma Ngentshiseko

Khuluma Ngentshiseko

URoma 12:11

OKUMELE UKWENZE: Khuluma ngentshiseko ukuze uqinise njalo ukhuthaze abakulaleleyo.

UNGAKWENZA NJANI?

  • Inkulumo yakho kayibe segazini. Ngesikhathi ulungiselela, cabangisisa ngokuthi kuqakatheke ngani ukuthi abantu bayizwe. Yazi kuhle inkulumo yakho ukuze kukhanye ukuthi okutshoyo kuvela enhliziyweni.

  • Cabanga ngabantu ozabafundisa. Cabangisisa ngokuthi indlela ozabala ngayo kumbe ozafundisa ngayo izabanceda njani abanye. Dinga izindlela ongazisebenzisa ezizakwenza ukuthi okutshoyo kuthophele ezinhliziyweni zabakulaleleyo.

  • Yenza indaba iphile. Khuluma ngentshiseko. Indlela osebenzisa ngayo izandla nxa ukhuluma kanye lesimo sobuso bakho kumele kuveze imizwa olayo.